Filozofia

 • Twierdzenie Pitagorasa

  Twierdzenie Pitagorasa

  Uczniowie pitagorasa bardzo często dzieła stworzone przez siebie przypisywali bezpośrednio mistrzowi, dzięki czemu ich ranga była o wiele większą i jednocześnie otrzymywała poparcie poprzez autorytet jednego z największych filozofów. Podobnie […]

  continue reading →
   
 • Nauka pitagorasa

  Nauka pitagorasa

  Mogłoby się wydawać, że pitagoras wszystkie swoje nauki przekazywał w postaci maksym. Część z nich jest przez nas do dzisiaj niezrozumianą, a szczególnie z powodu nieznajomości kontekstu kulturowego, część jednak […]

  continue reading →
   
 • Pitagoras

  Pitagoras

  Pitagoras był jednym z greckich filozofów, oprócz tego zajmował się on także matematyką oraz mistyką, to właśnie od niego pochodzi słynne twierdzenie pitagorasa, które dotyczyć będzie trójkąta prostokątnego. Co do […]

  continue reading →
   
 • Teoria polityczna Locke

  Teoria polityczna Locke

  Jak wiadomo Locke był także wziętym politologiem oraz politykiem. Do jednych z największych sukcesów w dziedzinie filozofii polityki było opracowanie teorii funkcjonowania rządów republikańskich, która z całą pewnością odzwierciedlała poglądy, […]

  continue reading →
   
 • Klasyczny empiryzm Locke

  Klasyczny empiryzm Locke

  Locke jest uważany za tego, który jest twórcą klasycznej i czystej postaci empiryzmu w filozofii. Tworzy on swoje idee w oparciu o dane zmysłowe, gdzie sam podaje bardzo prosty schemat […]

  continue reading →
   
 • Życie Locke

  Życie Locke

  Historia Johna Locke zaczyna się w purytańskiej rodzinie w miejscowości Wrington znajdującej się w okolicach Londynu. Ojciec Johna był miejscowym prawnikiem, co z pewnością ułatwiło Johnowi dostanie się do jednej […]

  continue reading →
   
 • Zmysł wewnętrzny Locke

  Zmysł wewnętrzny Locke

  Locke cały czas rozwijał swoją koncepcję, starając się rozciągnąć ją także na zjawiska psychiczne. Locke starał się poradzić z krytycznymi głosami, twierdzącymi, że Locke nie uwzględniał wewnętrznych odczuć, które także […]

  continue reading →
   
 • Filozofia Locke

  Filozofia Locke

  John Locke zajmował się przede wszystkim teorią poznania. W ramach jej tworzył cały aparat pojęciowy, który następnie stał się podstawą szerokiego grona kolejnych systemów filozoficznych od empiryzmu zaczynając, aż po […]

  continue reading →
   
 • John Locke

  John Locke

  John Locke był jednym z najwybitniejszych filozofów angielskich, oprócz tej dziedziny wiedzy wyśmienicie radził sobie także jako lekarz, polityk, politolog, czy też ekonomista. Stworzył on klasyczną postać empiryzmu oraz od […]

  continue reading →
   
 • Wpływ Kanta

  Wpływ Kanta

  Koncepcje głoszone przez Kanta odbiły się bardzo dużym echem w europie i miały wpływ na jej filozofię, szczególnie jeśli chodzi zachodnią część starego kontynentu. Po filozofii krytycznej nie sposób już […]

  continue reading →