Socjologia

 • Istota prawa

  Istota prawa

  Problem zdefiniowania prawa jest jednym z głównych przedmiotów badań z jakim borykać będzie się socjologia prawa. Jest to bowiem problem bardzo istotny, który leży u podstaw większości teorii oraz badań […]

  continue reading →
   
 • Historia dyscypliny

  Historia dyscypliny

  Termin socjologii prawa po raz pierwszy użyty został w ostatnich latach wieku dziewiętnastego. Dyscyplina ta jednak wyodrębniać zaczęła się z głównego nurtu socjologii dopiero w pierwszych latach wieku dwudziestego. Jej […]

  continue reading →
   
 • Subdyscypliny

  Subdyscypliny

  Dokładne zdefiniowanie socjologii jako jednej z nauk z całą pewnością utrudniać będzie fakt, że ciężko wyróżni jedną oraz w pełni zorganizowaną teorię socjologiczną, jest ona bowiem wielo paradygmatyczną, co oznacza […]

  continue reading →
   
 • Socjologia prawa

  Socjologia prawa

  Zaliczona może być do jednych z nauk społecznych, która sytuować będzie się pomiędzy socjologią, a naukami prawnymi. Zajmuje się między innymi tym jaka jest geneza, funkcje oraz społeczne oddziaływanie zjawisk […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Sam termin socjologii wprowadzony został w roku 1837 przez Augusta Comte. Jako samodzielna z dyscyplin naukowych socjologia wyodrębniła się jednak dopiero w ostatnich latach tego wieku, gdzie pierwszy z podziałów […]

  continue reading →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Socjologie najprościej zdefiniować można jako naukę, która zajmuje się badaniem funkcjonowania oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Oprócz tego socjologie będą zajmowali się społecznymi regułami, procesami i szeroką gamą struktur, […]

  continue reading →