Historia dyscypliny

Termin socjologii prawa po raz pierwszy użyty został w ostatnich latach wieku dziewiętnastego. Dyscyplina ta jednak wyodrębniać zaczęła się z głównego nurtu socjologii dopiero w pierwszych latach wieku dwudziestego. Jej powstanie będzie można więc powiązać z nazwiskami takich osób jak Weber, czy też Petrażycki. Przyczyniły się one między innymi do rozwoju takiej nauki jak antropologia oraz amerykańskiego realizmu prawniczego. Po zakończeniu drugiej wojny światowej powstaje bardzo szeroka gama studiów empirycznych właśnie sięgających do socjologii prawa. Staje się ona także jedną z bardziej istotnych części jeśli chodzi o duże i ważne terowi socjologiczne. Pod koniec wieku dwudziestego zraza zainteresowanie prawem, które staje się traktowane jako jedno z zjawisk społecznych. Socjologia prawa obecnie jest bardzo popularnym kierunkiem studiów, ale także bardzo popularną dziedziną wiedzy, która przyciąga coraz więcej mądrych i prężnych umysłów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia