Socjologia prawa

Zaliczona może być do jednych z nauk społecznych, która sytuować będzie się pomiędzy socjologią, a naukami prawnymi. Zajmuje się między innymi tym jaka jest geneza, funkcje oraz społeczne oddziaływanie zjawisk prawnych. Naukami pokrewnymi będzie w tym przypadku między innymi kryminologia. Socjologia prawa bardzo często traktowana jest jako jedna z ważniejszych części o wiele szerszego programu badań nad prawem oraz społeczeństwem, który rozwijany jest szczególnie na terenie krajów anglosaskich i na wyspach brytyjskich. Niekiedy odróżniać będziemy od niej jurysprudencję, czyli naukę prawną, która pomocniczo korzysta z wiedzy socjologicznej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia