Istota prawa

Problem zdefiniowania prawa jest jednym z głównych przedmiotów badań z jakim borykać będzie się socjologia prawa. Jest to bowiem problem bardzo istotny, który leży u podstaw większości teorii oraz badań empirycznych. Socjologia prawa już od początku swojego istnienia była przeciwna formalizmowi prawniczemu. Zgodnie z nim prawo jest systemem językowych norm, które pochodzą od państwa i zawarte są w opublikowanych aktach prawnych. Socjologowie starają się jednak badać prawo w momencie jego działania, a nie tak jak opisane jest w książkach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia