Psychologia

 • Behawioryzm awersyjny

  Behawioryzm awersyjny

  Będzie on zajmował się rozpatrywaniem sytuacji, czy też bodźców u zaobserwowanych lub warunkowanych organizmów zwierzęcych, które wywoływać będą ból, czy też różnego rodzaju inne nieprzyjemne odczucia fizyczne oraz i te […]

  continue reading →
   
 • Behawioryzm

  Behawioryzm

  Behawioryzm jest jednym z popularniejszych kierunków psychologicznych, którego rozwój przypada na wiek dwudziesty, a szczególnie tereny Stanów Zjednoczonych. W przypadku behawioryzmu wyróżnić będziemy mogli dwa jego podstawowe i jakoby elementarne […]

  continue reading →
   
 • Behawioryzm poznawczy

  Behawioryzm poznawczy

  Koncepcja behawioryzmu poznawczego będzie dotyczyła przede wszystkim badań nad rolą środowiska w relacjach człowiek oraz środowisko. Koncepcja ta między innymi zakłada, że człowiek reaguje i interpretuje środowisko przyrodnicze, tak jak […]

  continue reading →
   
 • Opis

  Opis

  Psychologia czerpać będzie z dorobku wielu innych nauk, gdzie wyróżnić będziemy mogli między innymi socjologię, antropologię, filozofię, biologię, ale dzięki możliwości wypracowania całkowicie własnych metod eksperymentalnych psychologia jednocześnie staje się […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Psychika była elementem zainteresowania ludzi praktycznie w przypadku każdej z kultur, jednak systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat tak naprawdę rozpoczyna się dopiero w wieku dziewiętnastym. Wcześniej psychologię traktowano […]

  continue reading →
   
 • Psychologia

  Psychologia

  Psychologia będzie jedną z najbardziej popularnych i powszechnych nauk empirycznych, w której głównej kwestii leżało będzie badanie mechanizmów oraz praw, które rządzą zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia będzie zajmowała […]

  continue reading →
   
 • Agresja w związku

  Agresja w związku

  Idealnym układem w związku jest ten, w którym obie strony – kobieta i mężczyzna uznają, że każde z nich ma nawzajem prawo do własnej autonomii. Trudno jednak ze względów kulturowych […]

  continue reading →
   
 • Intymność w związku

  Intymność w związku

  Intymność to, obok troski i zaangażowania jedne z trzech podstawowych komponentów miłości. wiązek musi charakteryzować się odpowiednim poziomem intymności, który pozwalałby na odkrywanie się przed partnerem, ujawnianie się ze swoimi […]

  continue reading →
   
 • Walczący małżonkowie

  Walczący małżonkowie

  Według psychologii każde małżeństwo o coś ze sobą walczy. Ogólnie rzecz biorąc walkę tę można ująć w ogólne pojecie walki o władzę, o dominację w związku. Przez wiele lat walkę […]

  continue reading →
   
 • Dominacja w związku

  Dominacja w związku

  Psychologia dość dokładnie zajmuje się problemem walki małżeńskiej. Jest to sytuacja, kiedy w normalnym, zdrowym związku oboje walczy się o dominację. Po raz pierwszy zwrócił uwagę na ten aspekt funkcjonowania […]

  continue reading →