Nauki humanistyczne

 • Filozofia pitagorasa

  Filozofia pitagorasa

  Pitagoras twierdził, że świat to boski twór, gdzie człowiek powinien przezwyciężyć w sobie naturę czysto zwierzęcą i jak najbardziej dążyć do natury boskiej. Dodatkowo uważał on, że podstawowym elementem każdego […]

  continue reading →
   
 • Pitagoras

  Pitagoras

  Pitagoras jest antyczną postacią, która była wszechstronnie uzdolnioną, był on między innymi matematykiem, to właśnie on stworzył twierdzenie pitagorasa dotyczące trójkąta prostokątnego, a oprócz tego mistykiem i jednym z większych […]

  continue reading →
   
 • Istota prawa

  Istota prawa

  Problem zdefiniowania prawa jest jednym z głównych przedmiotów badań z jakim borykać będzie się socjologia prawa. Jest to bowiem problem bardzo istotny, który leży u podstaw większości teorii oraz badań […]

  continue reading →
   
 • Historia dyscypliny

  Historia dyscypliny

  Termin socjologii prawa po raz pierwszy użyty został w ostatnich latach wieku dziewiętnastego. Dyscyplina ta jednak wyodrębniać zaczęła się z głównego nurtu socjologii dopiero w pierwszych latach wieku dwudziestego. Jej […]

  continue reading →
   
 • Subdyscypliny

  Subdyscypliny

  Dokładne zdefiniowanie socjologii jako jednej z nauk z całą pewnością utrudniać będzie fakt, że ciężko wyróżni jedną oraz w pełni zorganizowaną teorię socjologiczną, jest ona bowiem wielo paradygmatyczną, co oznacza […]

  continue reading →
   
 • Socjologia prawa

  Socjologia prawa

  Zaliczona może być do jednych z nauk społecznych, która sytuować będzie się pomiędzy socjologią, a naukami prawnymi. Zajmuje się między innymi tym jaka jest geneza, funkcje oraz społeczne oddziaływanie zjawisk […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Sam termin socjologii wprowadzony został w roku 1837 przez Augusta Comte. Jako samodzielna z dyscyplin naukowych socjologia wyodrębniła się jednak dopiero w ostatnich latach tego wieku, gdzie pierwszy z podziałów […]

  continue reading →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Socjologie najprościej zdefiniować można jako naukę, która zajmuje się badaniem funkcjonowania oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Oprócz tego socjologie będą zajmowali się społecznymi regułami, procesami i szeroką gamą struktur, […]

  continue reading →
   
 • Behawioryzm awersyjny

  Behawioryzm awersyjny

  Będzie on zajmował się rozpatrywaniem sytuacji, czy też bodźców u zaobserwowanych lub warunkowanych organizmów zwierzęcych, które wywoływać będą ból, czy też różnego rodzaju inne nieprzyjemne odczucia fizyczne oraz i te […]

  continue reading →
   
 • Behawioryzm

  Behawioryzm

  Behawioryzm jest jednym z popularniejszych kierunków psychologicznych, którego rozwój przypada na wiek dwudziesty, a szczególnie tereny Stanów Zjednoczonych. W przypadku behawioryzmu wyróżnić będziemy mogli dwa jego podstawowe i jakoby elementarne […]

  continue reading →