Historia

Sam termin socjologii wprowadzony został w roku 1837 przez Augusta Comte. Jako samodzielna z dyscyplin naukowych socjologia wyodrębniła się jednak dopiero w ostatnich latach tego wieku, gdzie pierwszy z podziałów socjologicznych miał miejsce w jednym z uniwersytetów w Chicago, a natomiast trzy lata później ustanowiona została pierwsza europejska katedra socjologiczna. W Polsce pierwsza z nich powstała na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych na uniwersytecie warszawskim kilkanaście lat później. Socjologia jest nauką, która badać będzie w specyficzny sposób to jak funkcjonuje społeczeństwo oraz to jakie zmiany w nim zachodzą. Socjologowie poszukiwać będą społecznych reguł i badać je oraz jednocześnie procesy i struktury, który posiadają wpływ na łączenie oraz podział ludzi, tworzenie nowych więzi, czy też zrywanie starych, a także ciągły proces zmian. Socjologie badać będą zarówno jednostki jak i relacje pomiędzy nimi, ale także i całe społeczeństwa. Narodziny socjologii powiązane są z gwałtownymi zmianami społecznymi, które miały miejsce w wieku dziewiętnastym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Socjologia