Nauki politologiczne

 • Marketing polityczny

  Marketing polityczny

  Marketing polityczny to zagadnienie, które ściśle wiązać będzie się z politologią i dotyczyć będzie form komunikacji politycznych, w której następuje między innymi składanie ofert i wytwarzanie wartości pomiędzy uczestnikami rynku […]

  continue reading →
   
 • Główne elementy

  Główne elementy

  Do głównych elementów wpływających na kształtowanie się marketingu politycznego zaliczyć będziemy mogli strategie wyborcze, wizerunki telewizyjne i mediowe poszczególnych z kandydatów, a oprócz tego polityczny PR, czyli relacje społeczne oraz […]

  continue reading →
   
 • Problemy badawcze

  Problemy badawcze

  W celu określenia głównych celów badawczych politologii sporządza się specjalne listy podstawowych zagadnień dotyczących tejże dziedziny wiedzy, które z drobnymi uaktualnieniami funkcjonują od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Do głównych […]

  continue reading →
   
 • Polska

  Polska

  W przypadku naszego kraju moment wyodrębnienia politologii jako osobnej nauki przypadać będzie na początek wieku dwudziestego, kiedy to we Lwowie powstaje pierwsza ze szkół wykładająca nauki polityczne. W okresie pomiędzy […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Obecnie za miejsce narodzin nauk politologicznych i w ogóle społecznych uważać będzie się starożytną Grecję. W czasach ówczesnych nauką tą zajmowali się najwięksi z filozofów, między innymi Platon, który był […]

  continue reading →
   
 • Studia politologiczne

  Studia politologiczne

  W przypadku naszego kraju oraz wielu innych krajów europejskich studia politologiczne prowadzone są na szerokiej gamie różnego rodzaju kierunków. Podstawowym z nich jest sama politologia, czy też inaczej mówiąc nauki […]

  continue reading →
   
 • Politologia

  Politologia

  Politologię inaczej określać będziemy mianem nauk politycznych. Jest to jedna z dyscyplin społecznych dziedzin wiedzy, która zajmuje się przede wszystkim politologią w jej szerokim ujęciu. W tym przypadku rozumiana będzie […]

  continue reading →