Marketing polityczny

Marketing polityczny to zagadnienie, które ściśle wiązać będzie się z politologią i dotyczyć będzie form komunikacji politycznych, w której następuje między innymi składanie ofert i wytwarzanie wartości pomiędzy uczestnikami rynku politycznego. Sprowadzać będzie się przede wszystkim do wykorzystania zespołu technik społecznych, teorii oraz metod, które bezpośrednio zaczerpnięte są z marketingu handlowego, czego podstawowym celem jest stworzenie odpowiednich obrazów kandydatów, wypromowania ich osób oraz wyróżnienia ich spośród grona rywali. Marketing polityczny oprócz tego to także zespół technik, które wykorzystywane będą do tworzenia odpowiednich obrazów kandydatów pomiędzy ich elektoratem i promowania ich osoby. Marketing polityczny zajmować będzie się dodatkowo badaniami nad procesami wymiany pomiędzy podmiotami z środowiska politycznego a społeczeństwem elementów ważnych. Działania marketingowe powinny być prowadzone nie tylko w czasie trwania samych wyborów, ale także po nich, czy też przed ich rozpoczęciem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki politologiczne