Nauki socjologiczne

 • Zadania

  Zadania

  Według polskich socjologów, wersja nauk socjologicznych będzie stawiała przed sobą przede wszystkim dążenie do ścisłych i jakże obiektywnych stanowisk dotyczących ujmowania zjawisk, a oprócz tego posługiwać będzie się jednoznacznie określanymi […]

  continue reading →
   
 • Właściwości

  Właściwości

  Według jednego z popularniejszych socjologów do zadań nauki należeć będzie przede wszystkim ułatwienie osiągania ludziom postawionych sobie wcześniej celów. Socjologia naukowa ma za zadanie przede wszystkim wpływać na polepszanie świata. […]

  continue reading →
   
 • Socjologia nauki

  Socjologia nauki

  Jest kolejnym z rodzajów dyscyplin socjologicznych. Jej przedmiotem będzie przede wszystkim badanie nauki ze względu na osoby, które wpływają na jej tworzenie oraz kształtowanie, oprócz tego ich działalność, stosunki społeczne […]

  continue reading →
   
 • Socjologia miasta

  Socjologia miasta

  Socjologia miasta jest jedną z podstawowych pokrewnych dyscyplin socjologicznych, która swoim zakresem obejmowała będzie społeczne aspekty rozwijania się miast, zagadnienia przestrzeni społecznych, procesy urbanizacyjne oraz problematykę społeczności mniejszych o znaczeniu […]

  continue reading →
   
 • Dyscypliny pokrewne

  Dyscypliny pokrewne

  Z powodu problemu z zdefiniowaniem jednej oraz uniwersalnej teorii socjologii wyróżniać będzie się wiele jej dyscyplin, jest to więc tak zwana nauka wieloparadygmatyczna. W programach studiów socjologicznych bardzo często spotkać […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Biorąc pod uwagę sposoby widzenia przedmiotu socjologii będzie mogła ona obejmować kilka różnych zakresów w swojej historii, obecnie wyróżniamy ich trzy. Pierwsza właściwa historii socjologii dotyczyć będzie wszelakich działań, które […]

  continue reading →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Socjologia jest nauką, która zajmować będzie się badaniem w sposób systematyczny funkcjonowania oraz zmian zachodzących w społeczeństwie. Oprócz tego badać będzie reguły rządzące społeczeństwem, procesy i struktury, które posiadają wpływ […]

  continue reading →