Zadania

Według polskich socjologów, wersja nauk socjologicznych będzie stawiała przed sobą przede wszystkim dążenie do ścisłych i jakże obiektywnych stanowisk dotyczących ujmowania zjawisk, a oprócz tego posługiwać będzie się jednoznacznie określanymi terminami, zmusza to między innymi do obserwowania badanej rzeczywistości. Według Jana Szczepańskiego socjologia naukowa opiera się przede wszystkim na systematycznie prowadzonych badaniach i posługiwać ma się ustalonymi aparatami pojęciowymi na sprawdzalność twierdzeń oraz jednocześnie hipotez.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki socjologiczne