Nauki przyrodnicze

 • Geografia

  Geografia

  Często przypisuje się tą naukę nie tylko do nauk przyrodniczych, ale i społecznych. Zajmuje się ona bowiem badaniem powierzchni Ziemi, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod kątem zarówno przyrodniczym, jak i społeczno-gospodarczym, […]

  continue reading →
   
 • Przyrodoznawstwo

  Przyrodoznawstwo

  Jest to dokładnie dawne określenie nauk przyrodniczych. Jednocześnie tym terminem określa się również najprostszy podział pojęcia na przyrodoznawstwo matematyczne oraz przyrodoznawstwo opisowe. Jest to dziedzina dosyć szeroka, ale większa jej […]

  continue reading →
   
 • Przyrodoznawstwo opisowe

  Przyrodoznawstwo opisowe

  Jest to swoista odmiana, dziedzina przyrodoznawstwa ogólnego. Powstała w epoce Oświecenia. Określa się tym mianem zbiór dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych i wielu innych, gdzie prawa i hipotezy, które odnoszą się […]

  continue reading →
   
 • Astronomia

  Astronomia

  Jest to swoista nauka, która zajmuje się ciałami niebieskimi, ich budową, ruchem, pochodzeniem, ewolucją, jak i tematyką materii rozproszonej w przestrzeni kosmicznej, którą określa się w skrócie kosmosem. Często też […]

  continue reading →
   
 • O Ziemi

  O Ziemi

  Tym terminem określa się różne nauki przyrodnicze, które przede wszystkim odnoszą się w swoich badaniach do planety Ziemia. Przede wszystkim wyróżnia się w nich takie dziedziny, jak geodezja, geofizyka, geografia […]

  continue reading →
   
 • Nauki przyrodnicze

  Nauki przyrodnicze

  Wersja oryginalna owego terminu z angielskiego to natura science. Jest to w sumie dosyć mało precyzyjne określenie. Są to dziedziny nauki, które przede wszystkim zajmują się badaniem świata materialnego, ożywionego […]

  continue reading →
   
 • Przyrodoznawstwo matematyczne

  Przyrodoznawstwo matematyczne

  Jest to dziedzina ogólnego przyrodoznawstwa. Określa się tam zbiór dyscyplin, które określa się też jako nauki fizykalne, które pochodzą już z epoki Oświecenie. Zbiór owych dyscyplin przyrodniczych opiera się na […]

  continue reading →