Przyrodoznawstwo opisowe

Jest to swoista odmiana, dziedzina przyrodoznawstwa ogólnego. Powstała w epoce Oświecenia. Określa się tym mianem zbiór dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych i wielu innych, gdzie prawa i hipotezy, które odnoszą się do istnienia i funkcjonowania ich samych, jak i związków między nimi nie są ujmowane w kwestie i zależności matematyczne. Ponadto zależności te mają tutaj drugorzędne znaczenie. Przeciwstawiane jest mu przyrodoznawstwo matematyczny, które obecnie zyskuje coraz większą popularność.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze