Nauki przyrodnicze

Wersja oryginalna owego terminu z angielskiego to natura science. Jest to w sumie dosyć mało precyzyjne określenie. Są to dziedziny nauki, które przede wszystkim zajmują się badaniem świata materialnego, ożywionego oraz nieożywionego, głównie z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak i odpowiedniej do tego metodologii. Jednocześnie należy tutaj pamiętać, że wyznaczenie nauk przyrodniczych jest dosyć nieostre. W sumie to trudno jest zdecydować czy dana nauka zalicza się już do nauk przyrodniczych czy już do ścisłych albo humanistycznych. Najczęściej stanowi połączenie kilku nauk, w tym gałęzi wymienionych wyżej, jednakże ze względu na swój charakter raczej przypisuje się je do nauk przyrodniczych. Najczęściej też w tej kwestii decyduje tradycja i dotychczasowe kategoryzowanie, a nie tyle racjonalne kryteria w tym względzie. Zazwyczaj w kategorii nauk przyrodniczych wymienia się takie dziedziny, jak na przykład: astronomia, biologia, chemia, fizyka (chociaż ostatnie trzy również wliczane są do nauk ścisłych, ale tutaj rozpatrywane są pod innym kątem) oraz nauki o Ziemi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze