Astronomia

Jest to swoista nauka, która zajmuje się ciałami niebieskimi, ich budową, ruchem, pochodzeniem, ewolucją, jak i tematyką materii rozproszonej w przestrzeni kosmicznej, którą określa się w skrócie kosmosem. Często też astronomia określana jest kosmologią, która zajmuje się Wszechświatem, ale już jako całością. Można też odnaleźć definicję o astronomii, jako nauce o obiektach i zjawiskach poza Ziemią. Współczesna to raczej astrofizyka, która również zajmuje się badaniem i stosowaniem praw fizyki do interpretacji uzyskiwanych wyników obserwacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki przyrodnicze