Filozofia

 • Filozofia pitagorasa

  Filozofia pitagorasa

  Pitagoras twierdził, że świat to boski twór, gdzie człowiek powinien przezwyciężyć w sobie naturę czysto zwierzęcą i jak najbardziej dążyć do natury boskiej. Dodatkowo uważał on, że podstawowym elementem każdego […]

  continue reading →
   
 • Pitagoras

  Pitagoras

  Pitagoras jest antyczną postacią, która była wszechstronnie uzdolnioną, był on między innymi matematykiem, to właśnie on stworzył twierdzenie pitagorasa dotyczące trójkąta prostokątnego, a oprócz tego mistykiem i jednym z większych […]

  continue reading →
   
 • Rygweda

  Rygweda

  Rygweda stanowić będzie jedną z Wed i stanowi obecni jeden z najstarszych literackich zabytków jeśli chodzi o Indie, będzie on jednak niejednolity pod względem treści oraz chronologii. Najstarsze hymny, zawierające […]

  continue reading →
   
 • Myśl hinduistyczna

  Myśl hinduistyczna

  Pierwsza indyjska myśl filozoficzna, pierwowzór filozofii hinduistycznej pojawia się już Rygwedzie oraz brahmanach. Spekulacja na tle filozoficznym zawierająca się w Rygwedzie będzie głównie kosmologiczną. Ariowie, czyli twórcy Rygwedy wyznawali przede […]

  continue reading →
   
 • Filozofia indyjska

  Filozofia indyjska

  Ta filozofia może okazać się dla nas najciekawszą, gdyż jest jednocześnie jedną z odleglejszych nam zarówno etnicznie jak i kulturowe. Filozofia ta uprawiana jest na subkontynencie indyjskim oraz w tych […]

  continue reading →
   
 • Koncepcje filozoficzne

  Koncepcje filozoficzne

  Koncepcja filozofii będzie zależną przede wszystkim od tego jakie stanowisko filozoficzne zostało przyjęty. Obecnie wyróżnić będziemy mogli cztery elementarne i najbardziej podstawowe koncepcji filozoficzne, gdzie pierwsza z nich to klasyczna, […]

  continue reading →
   
 • Podział

  Podział

  Ze względu na mnogość koncepcji jeśli chodzi o uprawianie filozofii, będziemy mogli uznać, że filozofia to wszystko to co wykładane jest na uniwersytetach filozofii. Wykłada się ją według podział na […]

  continue reading →
   
 • Filozofia

  Filozofia

  Filozofia w swoim pierwotnym znaczeniu posiadała bardzo dosłowny sens i powiązana była z mądrością, jej poszukiwaniem, umiłowaniem oraz posiadaniem i zdobywaniem. Obecnie termin ten posiadać będzie o wiele, wiele innych […]

  continue reading →
   
 • Pitagorejczycy

  Pitagorejczycy

  Byli oni wyznawcami doktryny, którą rozwinął pitagoras oraz jego następcy w szkole religijnej i filozoficznej założonej przez niego na terenie Wielkiej Grecji. Wnieśli oni bardzo ogromny wkład do antycznej nauki, […]

  continue reading →
   
 • Szkoła Pitagorasa

  Szkoła Pitagorasa

  Pitagoras w Krotonie zakłada szkołę pitagorejską co ma miejsce w okolicach roku 530 przed naszą erą, która jest drugą kolejności, pierwsza założona została na wyspie Samos. Większość kolonii greckich wyznawała […]

  continue reading →