Filozofia indyjska

Ta filozofia może okazać się dla nas najciekawszą, gdyż jest jednocześnie jedną z odleglejszych nam zarówno etnicznie jak i kulturowe. Filozofia ta uprawiana jest na subkontynencie indyjskim oraz w tych krajach, które zaznaczyły swoje indyjskie wpływy kulturowe. Powstała niezależnie od rozwoju filozofii starego kontynentu oraz filozofii chińskiej. Będzie ona wiązała się bardzo ściśle z indyjskimi wierzenia, szczególnie jeśli chodzi o hinduizm oraz buddyzm. Generalnie wyróżnić będziemy mogli dziewięć podstawowych szkół indyjskiej filozofii, gdzie sześć z nich jest czysto ortodoksyjnymi, oraz trzy nieortodoksyjne, podział ten nie będzie jednak obejmował niektórych ze szkół, czy też z nurtów. Filozofia indyjska rozpoczęła się od rozkwitu aryjskiej kultury i między innymi spisania świętych dla hinduistów ksiąg.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia