Koncepcje filozoficzne

Koncepcja filozofii będzie zależną przede wszystkim od tego jakie stanowisko filozoficzne zostało przyjęty. Obecnie wyróżnić będziemy mogli cztery elementarne i najbardziej podstawowe koncepcji filozoficzne, gdzie pierwsza z nich to klasyczna, w przypadku której filozofia traktowana jest jako wiedza o całkowicie odrębnym przedmiocie i metodzie, która jednocześnie posiada racjonalny charakter. Kolejna z koncepcji to koncepcja pozytywistyczna gdzie filozofia pełnić będzie zlepek oraz połączenie szerokiej gamy nauk empirycznych. Kolejne dwie koncepcje to lingwistyczna oraz irracjonalistyczna, gdzie ta pierwsza będzie rozumiała filozofię jako specyficzny sposób analizowania języka oraz jego podstawowych pojęć oraz badania podstaw ludzkiej wiedzy. Ostatnia z koncepcji czyli irracjonalistyczna, w przypadku której filozofia będzie jednym z działów kultury, który ma wpływ na łączenie elementów wiedzy naukowej, sztuki, religii, refleksji filozoficznych, gdzie ta ostatnia polegała będzie przede wszystkim na wyrażaniu konkretnych przeżyć przez dany podmiot.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia