Nauki zarządzania

 • Karol Adamiecki

  Karol Adamiecki

  Ten polski teoretyk zarządzania urodził się w dąbrowie górniczej na przełomie wieku dziewiętnastego oraz dwudziestego, umiera w wieku siedemdziesięciu lat w warszawie. Obok takich nazwisk jak Fayol, czy też Taylor […]

  continue reading →
   
 • Zarządzanie operacyjne

  Zarządzanie operacyjne

  Zarządzanie operacyjne, bardzo często określane będzie także mianem zarządzania czynnikami konkurencyjności. W tym przypadku będziemy mogli wyróżnić trzy z klasycznych czynników konkurencyjności, a mianowicie koszt, jakość i dostawę. Zapewnienie wymaganych […]

  continue reading →
   
 • Kontrola jakości

  Kontrola jakości

  Kontrola jakości jest pojęciem bezpośrednio wiążącym się z klasycznymi aspektami zarządzania czynnikami konkurencyjności. Mówiąc najogólniej kontrola takowa jest świadomym działaniem przedsiębiorstw wobec spotykających ich problemów jakości produkowanych towarów i oferowanych […]

  continue reading →
   
 • Teoretycy zarządzania

  Teoretycy zarządzania

  Naukowe podejście do zarządzania będzie posiadało dosyć krótką, bo zaledwie stuletnią historię. Przez okres ten działało i pisało o zarządzaniu właśnie wielu wyśmienitych teoretyków, gdzie przewijać będą się także polskie […]

  continue reading →
   
 • Organizacje

  Organizacje

  W przypadku organizacji przedmiot zarządzania kształtować będzie się trochę inaczej. Do ich głównych zadań należało będzie systematyzowanie działań uczestników, których zrzesza w takowy sposób aby misja realizowana była efektywnie i […]

  continue reading →
   
 • Przedmiot zarządzania

  Przedmiot zarządzania

  Przedmioty zarządzania definiować będą wiele jego właściwości, między innymi fakt, że podmiot odpowiadający za zarządzanie nie zawsze musi być tym, który odpowiedzialny jest jednocześnie za wyznaczanie celów. Przykład takiej sytuacji […]

  continue reading →
   
 • Zarządzanie

  Zarządzanie

  Od początku wieku dwudziestego, czyli od momentu kiedy prowadzone były próby oparcia zarządzania o podstawy naukowe, aż do połowy tego samego wieku będziemy mówili o zarządzani klasycznym. W okresie tym […]

  continue reading →
   
 • Normalizacja

  Normalizacja

  Inaczej jest to standaryzacja. Określa się tak działalność, która polega przede wszystkim na analizowaniu wyborów, usług, jak i procesów dla zapewnienia swoistej zgodności i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, a także funkcjonalności […]

  continue reading →
   
 • Organizacja pracy

  Organizacja pracy

  Należy przyznać, że współcześnie w firmach różnej wielkości, z różną liczbą zadań i pracowników, coraz istotniejszą rolę odgrywa odpowiednia organizacja pracy. Między innymi stawia się tutaj na odpowiedni podział zadań […]

  continue reading →
   
 • Teoria decyzji

  Teoria decyzji

  Jest to swoisty obszar wspólny zainteresowań względem różnych dziedzin nauki, głównie które obejmują analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji, który jest tak ważny. Przede wszystkim korzystają z tego kognitywistyka, matematyka, […]

  continue reading →