Teoria decyzji

Jest to swoisty obszar wspólny zainteresowań względem różnych dziedzin nauki, głównie które obejmują analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji, który jest tak ważny. Przede wszystkim korzystają z tego kognitywistyka, matematyka, psychologia, statystyka, ekonomia, filozofia, informatyka, prawo czy medycyna. Wyróżnia się klasyczną i kognitywistyczną teorię decyzji. Pierwsza zajmuje się szukaniem rozwiązań najlepszych w danej kwestii. Druga z kolei szuka rozwiązań skutecznych i jednocześnie wystarczających dla określonego problemu, który trzeba rozwiązać. Z kolei klasyczna teoria, czyli owa pierwsza, dzieli się na analizę decyzji oraz jej wspomaganie. Teoria decyzji przydaje się, jeśli ma się do czynienia z dużą liczbą wariantów, skomplikowaną sytuacją decyzyjną, możliwościami dużych korzyści lub dużych strat, skomplikowanym procesem decyzyjnym czy po prostu dużą wagą samego problemu decyzyjnego. Decyzje mogą być ogólnie podejmowane w trzech sytuacjach: w warunkach pewności, niepewności lub ryzyka i od tego wszystko zależy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania