Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne, bardzo często określane będzie także mianem zarządzania czynnikami konkurencyjności. W tym przypadku będziemy mogli wyróżnić trzy z klasycznych czynników konkurencyjności, a mianowicie koszt, jakość i dostawę. Zapewnienie wymaganych przez rynek jakości produktów, kosztów ich nabycia oraz użytkowania decydować będzie o ich konkurencyjności, czyli o tym jak bardzo atrakcyjny jest na rynku w porównaniu z innymi produktami tego samego rodzaju. Oprócz czynników klasycznych, czyli tych, które zostały wcześniej wymienione, duże znaczenie nabierać zaczynają czynniki takie jak umiejętność obsługi klientów oraz cechy, które swoim zasięgiem niejako wykraczać będą poza jakość konstrukcji i samego wykonania, będzie to między innymi ekologiczność, bezpieczeństwo i proces produkcji. Zapewnienie jakości na tradycyjne sposoby będzie zadaniem przede wszystkim kontroli jakości. Kontrola jakości to jedna z funkcji organizacyjnych – do jej zadań należeć będzie wybieranie produktów, które spełniają swoje wymagania i kwalifikować będą się do przekazania klientowi zewnętrznemu, czy też wewnętrznemu. Natomiast reszta produktów, która niestety nie spełnia wymagań zostaje odrzucona poprzez kontrolę jakości i kierowana jest do poprawki, naprawy, czy też do wyrzucenia albo utylizacji. Zapewnienie jakości w ujęciu nowoczesnym to natomiast zapewnienie doskonałości całego procesu produkcji. Podstawą tego postępowania będzie stwierdzenie, że jeśli praca na poszczególnych etapach nie jest idealną, to efekt końcowy także nie będzie posiadał wysokiej jakości.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania