Kontrola jakości

Kontrola jakości jest pojęciem bezpośrednio wiążącym się z klasycznymi aspektami zarządzania czynnikami konkurencyjności. Mówiąc najogólniej kontrola takowa jest świadomym działaniem przedsiębiorstw wobec spotykających ich problemów jakości produkowanych towarów i oferowanych usług, w którym bardzo istotą część przejmować będzie kierownictwo danej organizacji. Podejście to uznaje dodatkowo, że dobra jakość to nie kwestia przypadku, ani także rezultat życzeniowego myślenia. Jest to wynik z góry planowanych i połączonych działań wszystkich kolejnych działów produkcyjnych i organizacyjnych, który owocować będzie wysoką jakością, jednym z najważniejszych elementów jeśli chodzi o dzisiejsze produkty i usługi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania