Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny jest to graficzny obraz struktury organizacyjnej, wskazujący realizatorów poszczególnych funkcji i ich miejsce w strukturze. Przedstawia on układ stanowisk kierowniczych, komórek organizacyjnych i stanowisk organizacyjnych w ich zależnościach hierarchicznych i funkcjonalnych oraz powiązania między nimi.
Typowymi rozwiązaniami graficznymi struktury organizacyjnej są: elipsa dla organów zarządzających, koła dla innych ciał kolegialnych, trójkąt dla stanowiska kierownika naczelnego (dyrektora, menedżera), trapez dla zastępców kierownika naczelnego, prostokąt dla komórek organizacyjnych, kierowników niższych szczebli i samodzielnych stanowisk pracy, kwadrat dla zbiorowych stanowisk pracy w wykonawstwie, punkt dla pojedynczych stanowisk pracy w wykonawstwie. Za pomocą linii zaznacza się więzi hierarchiczne (linia ciągła) i więzi funkcjonalne (linia przerywana).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne