Fizyka

 • Fizyka atomowa

  Fizyka atomowa

  Fizyka atomowa to jeden z działów fizycznych, który zajmował będzie się przede wszystkim tak zwanymi stanami elektronowymi w atomie, a więc wszystkim tym co będzie określało jakie są własności chemiczne […]

  continue reading →
   
 • Fizyka jądrowa

  Fizyka jądrowa

  Jest to jeden z fizycznych działów, który przede wszystkim zajmował będzie się jądrami atomów i wszystkim innym co będzie w jakikolwiek sposób z nimi powiązane. Jądra zbudowane są z protonów […]

  continue reading →
   
 • Astrofizyka

  Astrofizyka

  Astrofizyka jest jedną z dziedzin granicznych pomiędzy astronomią oraz fizyką, która zajmowała będzie się badaniem czysto fizycznych procesów, jednak w skali astronomicznej, a oprócz tego także prawami i budową obiektów […]

  continue reading →
   
 • Wielkość fizyczna

  Wielkość fizyczna

  Wielkości fizyczne uznawane będą za własności fizyczne ciał, czy też zjawisk gdzie istnieje możliwość określenia ich ilościowo, czy też ich pomiaru. Wielkości fizyczne w przypadku fizyki posiadać będą w pełni […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Moment, w którym człowiek zaczyna interesować się dogłębniejszym poznaniem przyrody jest bardzo trudnym do określenia. Najdawniejsze ślady kultur pochodzących z okresu ponad pięciu tysięcy lat świadczą o prymitywnych próbach wykorzystywania […]

  continue reading →
   
 • Fizyka

  Fizyka

  Fizyka w szerszym znaczeniu tego właśnie słowa jest nauką o przyrodzie. Będzie się ona zajmowała badaniem właściwości, przemianą materii oraz energii oraz oddziaływania pomiędzy nimi właśnie. Do opisywania zjawisk fizycznych […]

  continue reading →