Fizyka atomowa

Fizyka atomowa to jeden z działów fizycznych, który zajmował będzie się przede wszystkim tak zwanymi stanami elektronowymi w atomie, a więc wszystkim tym co będzie określało jakie są własności chemiczne w przypadku danych ciał. Fizyka stanów elektronowych jest względnie prostą, szczególnie jeśli całkowicie zaniedbamy oddziaływania pomiędzy elektronami. Jest to duże uproszenie oraz przybliżenie, gdyż elektrony jako że posiadają ładunek elektryczny będą silnie oddziaływać pomiędzy sobą. Dla większości atomów stosuje się szereg przybliżonych teorii, które tak czy inaczej starać będzie się ujmować oddziaływania pomiędzy elektronami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Fizyka