Wielkość fizyczna

Wielkości fizyczne uznawane będą za własności fizyczne ciał, czy też zjawisk gdzie istnieje możliwość określenia ich ilościowo, czy też ich pomiaru. Wielkości fizyczne w przypadku fizyki posiadać będą w pełni określone właściwości geometryczne, zgłasza jeśli chodzi o własności transformacyjne podczas zmiany układów współrzędnych. Zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi wyrażane są przy wykorzystaniu specjalnych wzorów, gdzie wartości liczbowe wyrażane są poprzez jednostki miar. Zestawienie jednostek miar wielkości oraz zależności pomiędzy nimi wyrażane jest obecnie na podstawie układu SI.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Fizyka