Nauki społeczno-ekonomiczne

 • Funkcje makroekonomii

  Funkcje makroekonomii

  Do podstawowych funkcji, które pełni makroekonomia zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim aplikacyjność, czyli dostarczanie wskazówek, w zakresie tworzenia procesów gospodarczych oraz przesłanek dla polityki poszczególnych państw. Idąc dalej możemy wyróżnić […]

  continue reading →
   
 • Inflacja

  Inflacja

  Inflacja jest pojęciem bezpośrednio powiązanym z światową gospodarką, a przez to także z makroekonomią. Termin ten stosowany będzie do określenia wzrostu podaży pieniądza, którego jednoczesnym skutkiem jest wzrost cen. Im […]

  continue reading →
   
 • Makroekonomia

  Makroekonomia

  Makroekonomia obok mikroekonomii jest jednym z podstawowych dziedzin ekonomicznych, która posługiwała będzie się posługiwała tak zwanymi agregatowymi wielkościami – inaczej mówiąc wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć będą ogółu gospodarki. Dzięki temu […]

  continue reading →
   
 • Początki makroekonomii

  Początki makroekonomii

  Gospodarka narodowa jako przedmiot zainteresowania naukowców pojawiła się już w czasie szesnastego wieku. W tym czasie bogactwo danego kraju utożsamiane było z kumulowaniem metali szlachetnych. Próby ujęcia całościowo gospodarki zauważyć […]

  continue reading →
   
 • Działy ekonomii

  Działy ekonomii

  Obecna myśl ekonomiczna jest tak rozbudowana, że dzielić będzie ona całą naukę na dwa działy Mirko oraz makroekonomię, które także będą dosyć rozległymi. W dzisiejszych zasadach ekonomiści, przy uwzględnieniu jednocześnie […]

  continue reading →
   
 • Mikroekonomia

  Mikroekonomia

  Mikroekonomia to jedna z dziedzin ekonomicznych, która zajmować będzie się prowadzeniem badań nad zachowaniem konsumentów indywidualnych, ale także całych przedsiębiorstw oraz rynków. Jest to także nauka, która zajmuje się szczegółowym […]

  continue reading →
   
 • Ekonomia

  Ekonomia

  Ekonomia zaliczana będzie do grupy nauk społecznych, której głównym zadaniem będzie analiza oraz opisywanie produkcji, konsumpcji oraz dystrybucji dóbr na rynku. Według podstawowych założeń ekonomia będzie nauką o jednostce i […]

  continue reading →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Socjologia jest nauką odnoszącą się do społeczeństwa – jego funkcjonowaniu i zmianach. Przedmiotem badań socjologów są głównie grupy społeczne i podziały w społeczeństwie. Ponadto socjlogia zajmuje się człowiekiem jako jednostką […]

  continue reading →
   
 • Psychologia

  Psychologia

  Psychologia nie należy do najłatwiejszych dziedzin i studia w tym zakresie wymagają od studenta wielu predyspozycji. Zajmuje się ona badaniem tego, co rządzi ludzkim zachowaniem, a także zjawiskami psychicznymi. Kandydat […]

  continue reading →
   
 • Kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo należy do grupy dziedzin humanistycznych i zajmuje się przede wszystkim badaniem kultury. Osoby udające się na ten kierunek powinny interesować się różnymi przejawami kultury i sztuki, a więc teatrem, […]

  continue reading →