Mikroekonomia

Mikroekonomia to jedna z dziedzin ekonomicznych, która zajmować będzie się prowadzeniem badań nad zachowaniem konsumentów indywidualnych, ale także całych przedsiębiorstw oraz rynków. Jest to także nauka, która zajmuje się szczegółowym analizowaniem podejmowanych przez jednostki decyzji, które ściśle wiążą się z zakupem, czy też sprzedażą dóbr, towarów, usług i tak dalej. W badaniach o Podłużu mikroekonomicznych gospodarka danego kraju, czy też regionu traktowana jest jako zbiór podmiotów, nie zaś jako jeden i oddzielnie funkcjonujące organizm, co miało by miejsce w przypadku makroekonomii. W silnym obecnie nurcie ekonomii nowo9czesnej spotykamy prawie wyłącznie podejście matematyczne i tworzone na zasadach statystki modele zachowań.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne