Funkcje makroekonomii

Do podstawowych funkcji, które pełni makroekonomia zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim aplikacyjność, czyli dostarczanie wskazówek, w zakresie tworzenia procesów gospodarczych oraz przesłanek dla polityki poszczególnych państw. Idąc dalej możemy wyróżnić światopoglądowość, dydaktyczność, czy też prognostyczność, gdzie w przypadku tejże ostatniej do zadań makroekonomii należeć będzie uprzedzanie występowania określonych zjawisk o podłożu gospodarczych i stosowanie odpowiednich środków, wpływających na odpowiednie ukształtowanie tychże zjawisk.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne