Inflacja

Inflacja jest pojęciem bezpośrednio powiązanym z światową gospodarką, a przez to także z makroekonomią. Termin ten stosowany będzie do określenia wzrostu podaży pieniądza, którego jednoczesnym skutkiem jest wzrost cen. Im większa inflacja tym niższa będzie wartość pieniądza i odwrotnie, kiedy inflacja spada wartość pieniądza rośnie. Inflacja w krajach wysoko i średnio rozwiniętych przeważnie wahać będzie się na poziomie około kilku procent, jednak jej całkowita likwidacja jest niemożliwa, co warunkuje między innymi bezrobocie. W momencie kiedy bezrobocie spada, spada także inflacja, jednak praktycznie zakładając nigdy nie wyniesie ono zera. Oprócz tego do przyczyn inflacji zaliczymy nadmierną emisję pieniądza, niespodziewane i gwałtowne wzrosty kosztów produkcyjnych. Na wysokość inflacji wpływ będą miały tak naprawdę wszystkie z czynników gospodarczych, czasami także politycznych i międzynarodowych oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne