Makroekonomia

Makroekonomia obok mikroekonomii jest jednym z podstawowych dziedzin ekonomicznych, która posługiwała będzie się posługiwała tak zwanymi agregatowymi wielkościami – inaczej mówiąc wielkościami zbiorczymi, które dotyczyć będą ogółu gospodarki. Dzięki temu będzie badać prawidłowości i jednocześnie nieprawidłowości występujące w gospodarce jako całości. Przedmiotem zainteresowania tejże nauki będzie przede wszystkim tworzenie i podział dochodów narodowych, a także zagadnienia powiązane z inflacją, problemem bezrobocia, szeroko pojętymi inwestycjami i wieloma, wieloma innymi tym właśnie podobnymi aspektami o dużym znaczeniu. Makroekonomia będzie zajmowała się badaniem gospodarki, zarówno tejże narodowej jak i jednocześnie światowej patrząc na nią jak na ogół zależności występujących pomiędzy jednymi z najważniejszych agregatów gospodarczych, do których zaliczymy popyt i podaż w ujęciu globalnym, czy też łącznym. Uwzględniając bardzo szerokie pole zainteresowania makroekonomii oraz uwarunkowania o podłożu globalnym jeśli chodzi o zależności gospodarcze, teorie związane z tą dziedziną ekonomii będą musiały jednocześnie uwzględniać szereg różnych dziedzin polityki państwowej, wliczając w to politykę obronną, wewnętrzną jak i zewnętrzną kraju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki społeczno-ekonomiczne