Historia

 • Historia prawa

  Historia prawa

  Jest z całą pewnością jedną z dyscyplin historycznych, oraz powiązana bezpośrednio z prawoznawstwem. Nauka zajmować będzie się przede wszystkim badaniem tego jak na przestrzeni wieków wyglądał rozwój szerokiej gamy instytucji […]

  continue reading →
   
 • Specjalizacje

  Specjalizacje

  Historia przez wszystkie wieki ewoluowała i stałą się bardzo dokładną oraz rozległą nauką. Z tego powodu wyróżnić będziemy mogli wiele historycznych specjalizacji, które zajmować będą się różnymi aspektami historii, w […]

  continue reading →
   
 • Nauki pomocnicze

  Nauki pomocnicze

  Do nauk pomocniczych historii zaliczymy bardzo szeroką grupę odrębnych nauk, które posiadać będą jednak fundamentalne wręcz znaczenie jeśli chodzi o metodologię prowadzonych przez historyków badań. Pozwalać będą między innymi na […]

  continue reading →
   
 • Periodyzacja

  Periodyzacja

  Periodyzacja, czyli inaczej mówiąc to chronologiczny zapis dziejów oraz jednocześnie ich podział na kolejne epoki historyczne. Klasyczny podział epok dla historii starego kontynentu wyróżniać będzie starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, czyli […]

  continue reading →
   
 • Historiografia

  Historiografia

  Pierwsze znane opisy dziejów przeszłych obarczone będą bardzo dużym nacechowanie religijnym, mitologicznym, czy też prawnym. Pierwsi greccy kronikarze opisywali przede wszystkim mitologię założenia politycznych systemów, w których żyli. Opisy dziejów […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Historię najłatwiej można zdefiniować jako dziedzinę wiedzy humanistycznej oraz społecznej, która dotyczyć będzie naszej przeszłości. Dochodzić będzie do zdarzeń minionych na podstawie różnego rodzaju źródeł historycznych, bezpośrednich świadectw, źródeł zapisanych, […]

  continue reading →