Historia

Historię najłatwiej można zdefiniować jako dziedzinę wiedzy humanistycznej oraz społecznej, która dotyczyć będzie naszej przeszłości. Dochodzić będzie do zdarzeń minionych na podstawie różnego rodzaju źródeł historycznych, bezpośrednich świadectw, źródeł zapisanych, czy też w wyniku badań nauk, które są pomocniczymi historii. Wynikiem badań historycznych jest w większości przypadków opis dziejów w mniej, czy też bardziej dokładny sposób, gdzie bardzo pomocna będzie historiografia. Historia skupiać będzie się przede wszystkim na przeszłych dziejach człowieka oraz cywilizacji, którą tenże właśnie człowiek wytworzył. Historia to bardzo rozległa i rozbudowana dziedzina wiedzy, im bliżej zbliżamy się naszych czasów tym posiadamy więcej informacji dotyczących historii danego regionu, państwa i świata w różnym ujęciu. Musimy jednak pamiętać, że fakty historyczne nie zawsze przedstawiane są rzetelnie, czasami mogą zostać zaburzone, tak aby w świadomości społecznej nie pozostały ciemne karty historii, o których najlepiej zapomnieć, co miało miejsce między innymi jeśli chodzi o Katyń, gdzie sprawa cały czas jest niejasną oraz niewyjaśnioną.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Historia