Nauki pomocnicze

Do nauk pomocniczych historii zaliczymy bardzo szeroką grupę odrębnych nauk, które posiadać będą jednak fundamentalne wręcz znaczenie jeśli chodzi o metodologię prowadzonych przez historyków badań. Pozwalać będą między innymi na prawidłowe ocenieni jakości danych źródeł historycznych, krytyczną ich analizę oraz konfrontację z innymi źródłami. Pozwalać będą dodatkowo wyjść poza przekazy samej treści źródła oraz czerpać wiele danych także z pobliskich czynników. Z całą pewnością do najważniejszych nauk pomocniczych zaliczyć będziemy mogli takie dziedziny wiedzy jak archeologia, która stanowi samodzielną naukę zajmującą się badaniem materialnych pozostałości po obecności ludzkich kultur i cywilizacji na ziemi, przedmiotem badań będą zarówno cywilizacje pochodzące z czasów prehistorycznych jak i te wszystkie pozostałości z późniejszych okresów. Archeologia przez długi czas uważana była w gronie historyków za mało wiarygodną naukę, przede wszystkim ze względu na trudności z datowaniem badanych obiektów oraz przypisywaniem ich konkretnych cech danej kultury i ustrojów politycznych. Obecnie jednak jest to jedna z podstawowych i bardzo pomocnych nauk zajmujących się badaniem okresów historycznych. Idąc dalej dużą rolę odgrywać będzie również archiwistyka, historiografia, genealogia i wiele, wiele innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Historia