Nauki humanistyczne

 • Nauki humanistyczne

  Nauki humanistyczne

  Z całą pewnością nauki humanistyczne będą dość specyficzną grupą nauk, które dotyczyć będą przede wszystkim człowieka, jego wytworów oraz społeczności ludzkich. Będą one dodatkowo przeciwstawne do nauk przyrodniczych, czy też […]

  continue reading →
   
 • Gal Anonim

  Gal Anonim

  Często okre¶lany jest także mianem Anonima zwanego Gallem. Jego dokładniejsza historia nie jest znana, wiadomo jest jednak, że był pierwszym kronikarzem, który działał na terenach ziem polskich, jego dziełem jest […]

  continue reading →
   
 • Kronika

  Kronika

  Kronika będzie w faktograficzny sposób opisywała wydarzenia i porz±dkowała je chronologicznie. Oprócz tego jest to także dziejopisarski utwór, który przybiera charakter literacki, typowy przede wszystkim dla wieków ¶rednich. Kronika sama […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Historia jest kolejn± je¶li chodzi o najpopularniejsze nauki humanistyczne i będzie ogółem wiedzy dotycz±cej przeszło¶ci człowieka. Będzie ona zajmowała się przede wszystkim prób± doj¶cia do tego jak wygl±dały dawne czasy […]

  continue reading →
   
 • Historiografia

  Historiografia

  Historiografii samej w sobie nie będzie rozpatrywać pod k±tem dyscypliny naukowej, czy też dziedziny wiedzy, jest to bowiem jeden z działów pi¶miennictwa, które obejmuje przede wszystkim szeroko pojęte gatunki historyczne. […]

  continue reading →
   
 • Archeologia

  Archeologia

  Celem tej nauki będzie przede wszystkim próba odtworzenia w jak największym stopniu przeszło¶ci człowieka, zarówno tej społecznej jak i kulturowej, w oparciu przede wszystkim o pozostało¶ci ludzkich działań, które odkrywane […]

  continue reading →
   
 • Etnologia

  Etnologia

  Etnologia jest dziedziną wywodzącą się z antropologii, czyli nauki o człowieku i kulturze człowieka. Jednym z jej głównych zadań jest klasyfikacja ludów w oparciu o cechy środowiskowe i kulturowe, a […]

  continue reading →
   
 • Komunikacja społeczna

  Komunikacja społeczna

  Komunikacja społeczna to kierunek który został stworzony z myślą o rozwijaniu kultury komunikacji. Uwzględnia on nie tylko klasyczne wyksztłacenie z zakresu filozofii, ale także wiedzę w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyjnych […]

  continue reading →
   
 • Archeologia

  Archeologia

  Archeologia to kierunek pozwalający na łączenie zainteresowań związanych z historią i poszukiwaniem, ale także interpretowaniem tego, co pozostawiła historia. Studia na kierunku archeologia umożliwiają także zapoznanie się z najnowszymi technikami […]

  continue reading →
   
 • Wschodnoznawstwo

  Wschodnoznawstwo

  Wschodoznawstwo jest kierunkiem, który zestawia razem wiedzę w zakresie nauk społecznych, politycznych, ekonomii, prawa i nauk o kulturze. Wiedza ta ukierunkowana jest zwłaszcza na rejony i społeczeństwa Azji Środkowej i […]

  continue reading →