Wschodnoznawstwo

Wschodoznawstwo jest kierunkiem, który zestawia razem wiedzę w zakresie nauk społecznych, politycznych, ekonomii, prawa i nauk o kulturze. Wiedza ta ukierunkowana jest zwłaszcza na rejony i społeczeństwa Azji Środkowej i Europy Wschodniej. W czasie studiów studenci są kształceni pod kątem nabywania umiejętności rozpoznawnia i analizy problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowyuch, prawnych, a także religijnych i etnicznych. Niezbędne będzie tutaj zainteresowanie krajami Wschodu, a także jednym ze wschodnich języków – najlepiej językiem rosyjskim. Studia uwzględniają też wiedzę potrzebną do nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Polską a krajami wschodnimi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne