Kronika

Kronika będzie w faktograficzny sposób opisywała wydarzenia i porz±dkowała je chronologicznie. Oprócz tego jest to także dziejopisarski utwór, który przybiera charakter literacki, typowy przede wszystkim dla wieków ¶rednich. Kronika sama w sobie nie zawiera dogłębnej analizy wydarzeń, często jednak posiada subiektywne podsumowania oraz komentarze autora, który zwraca uwagę na najważniejsze według niego aspekty. Wydarzenia te przede wszystkim dotycz± życia państwa, organizacji, instytucji i wielu, wielu innych tym wła¶nie podobnych elementów, które posiadaj± znaczenie. Do najsłynniejszych polskich kronikarzy zaliczyć będzie można między innymi Jana Długosza, Gala Anonima, czy też Wincentego Kadłubka.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne