Historiografia

Historiografii samej w sobie nie będzie rozpatrywać pod k±tem dyscypliny naukowej, czy też dziedziny wiedzy, jest to bowiem jeden z działów pi¶miennictwa, które obejmuje przede wszystkim szeroko pojęte gatunki historyczne. Mówi±c inaczej jest to całokształt pracy danego historyka wraz z jej końcowym rezultatem. Na historiografię składać będ± się mogły wszelkiego rodzaju wersje historycznego pi¶miennictwa. W przypadku naszego kraju dzieje historiografii rozpoczynaj± się z momentem przyjęcia chrztu i doł±czenia do grupy krajów chrze¶cijańskich, kiedy to opis zdarzeń minionych był mocno uzależniony od religii oraz wierzeń. W okresie tym wypracowane zostały jedne z bardziej charakterystycznych gatunków je¶li chodzi o dziejopisarstwo, a były to mianowicie roczniki oraz kroniki, gdzie te drugie były bardziej opowiadaniami, niż rzetelnymi relacjami historycznymi, w których autor w większo¶ci wypadków przedstawiał dzieje wydarzeń subiektywnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne