Nauki humanistyczne

Z całą pewnością nauki humanistyczne będą dość specyficzną grupą nauk, które dotyczyć będą przede wszystkim człowieka, jego wytworów oraz społeczności ludzkich. Będą one dodatkowo przeciwstawne do nauk przyrodniczych, czy też matematycznych, a to przede wszystkim ze względu na metodę, w oparciu o którą prowadzone są badania. Mówi±c ja¶niej, nie s± one zmatematyzowanymi, czy też tylko w niewielkim stopniu. Metodyka może w przypadku nauk humanistycznych nie będzie naj¶ci¶lejsz±, jednak nie będzie w jej przypadku mowy o całkowitej dowolno¶ci, gdyż istnieje szereg zasad, które daj± możliwo¶ć odróżnienia tego co jest wiedz± całkowicie rzeteln± od innych form wypowiedzi i przedstawiania my¶li. Oprócz tego zwrócić uwagę należy na to, że podział na nauki przyrodnicze oraz humanistyczne będzie zależny także często od wielowiekowej tradycji. Do najpopularniejszych dyscyplin nauk humanistycznych zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim lingwistykę, filologię, historię, archeologię, czy też filozofię.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne