Gal Anonim

Często okre¶lany jest także mianem Anonima zwanego Gallem. Jego dokładniejsza historia nie jest znana, wiadomo jest jednak, że był pierwszym kronikarzem, który działał na terenach ziem polskich, jego dziełem jest między innymi Kronika polska. Jedyne co o nim wiadomo to fakt, że był mnichem, najprawdopodobniej należał do zakonu benedyktynów. Wszystkie pozostałe informacje na jego temat to głównie domysły, które snute s± na podstawie bardzo sk±pych wzmianek oraz adnotacji czysto autobiograficznych w samej kronice. Żył on w czasach Bolesława III Krzywoustego i to prawdopodobnie na jego zlecenie tworzył kronikę, czy też posiadał inne powi±zania z królem. Można się tego domy¶lać przede wszystkim z bardzo subiektywnego ujęcia historii polski i pokazania wła¶nie Bolesława Krzywoustego jako władcy idealnego oraz dobrego, z wyraĽnym na¶wietleniem jego sukcesów. Sama nazwa twórcy kroniki wzięła się z jednego z zapisków Marcina Kromera, który posiadał jeden z rękopisów Kroniki polskiej, od tego czasu zwany jest on Gallem Anonimem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne