Filozofia pitagorasa

Pitagoras twierdził, że świat to boski twór, gdzie człowiek powinien przezwyciężyć w sobie naturę czysto zwierzęcą i jak najbardziej dążyć do natury boskiej. Dodatkowo uważał on, że podstawowym elementem każdego bytu jest liczba, czy też liczby i dziedziny, które będą się z nimi wiązały, między innymi geometria, muzyka, czy też arytmetyka. Do głównych odkryć pitagorasa w tej kategorii zaliczyć można stwierdzenie, że interwały harmoniczne w muzyce przedstawiać można przy wykorzystaniu bardzo prostych stosunków liczb. Początkiem oraz zasadą w tym przypadku miała być jednostka zwana monadą, natomiast z monady powstawać miała nieograniczona w żaden sposób diada, która stanowiła podłoże dla swej przyczyny, czyli monady. Z monady i diady powstają natomiast liczby, idąc dalej punkty, linie, płaszczyzny, bryły i na końcu ciała, które postrzegamy przy wykorzystaniu naszych zmysłów.

Pełna biografia Pitagorasa dostępna na:
https://zyciorysy.info/pitagoras/

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia