Rygweda

Rygweda stanowić będzie jedną z Wed i stanowi obecni jeden z najstarszych literackich zabytków jeśli chodzi o Indie, będzie on jednak niejednolity pod względem treści oraz chronologii. Najstarsze hymny, zawierające się w Rygwedzie powstawać mogły nawet w czternastym wieku przed naszą erą, jeszcze przed momentem pojawienia się na terenie Indyjskim Ariów. Rigweda składa się obecnie z ponad tysiąca hymnów, które zgromadzone są w dziesięciu mandalach, czyli księgach. Każdy z hymnów posiada średnio około dziecięcy strof, najdłuższy natomiast pięćdziesiąt osiem, najkrótszy natomiast składa się z jednej. Tylko pierwsza i ostatnia z mandali zawierają taką samą ilość zapisanych w nich hymnów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia