Nauki architektoniczne

 • Cechy budynków modernizmu

  Cechy budynków modernizmu

  Nurty modernistyczne w przeciwieństwie do stylów historycznych oraz secesji nie wypracowały jednolitych oraz stałych form stylowych, nigdy też żaden z architektów nie stawiał sobie czegoś takiego za główny cel w […]

  continue reading →
   
 • Postmodernizm

  Postmodernizm

  Mianem postmodernizmu określamy ogół architektonicznych koncepcji z przełomu wieku dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego. Okres ten nastąpił po modernizmie i odcina się całkowicie od jego koncepcji projektowych. Główną różnicę pomiędzy modernizmem, […]

  continue reading →
   
 • Urbanistyka modernizmu

  Urbanistyka modernizmu

  Urbanistyka modernistyczna także jest inną niż te charakterystyczne dla potrzebnych epok. Najistotniejszym jej zadaniem w tym okresie jest przede wszystkim ekonomiczne a zarazem sprzyjające zdrowiu i wygodzie projektowanie osiedli mieszkaniowych, […]

  continue reading →
   
 • Początki modernizmu modernizmu

  Początki modernizmu modernizmu

  Modernizm jako nurt w architekturze nie posiadał jednego źródła, ale już od samego początku rozwijał się całkowicie niezależnie i torował całkowicie różne nowego drogi w poszczególnych krajach europy oraz ameryki. […]

  continue reading →
   
 • Główne założenia modernizmu

  Główne założenia modernizmu

  Architekci modernizmu zakładali przede wszystkim, że o pięknie danego budynku stanowi przede wszystkim jego funkcjonalność, a w każdym razie przede wszystkim to czy spełnione zostały podstawowe wymagania co do funkcjonalności […]

  continue reading →
   
 • Modernizm

  Modernizm

  Opierając się o wiedzę encyklopedyczną modernizm zdefiniować będzie można jako swoista grupę specyficznym prądów architektonicznych na świecie, które rozwijały się w pierwszych latach wieku dwudziestego, do jego połowy. Do głównych […]

  continue reading →
   
 • Budownictwo sakralne architektury średniowiecznej

  Budownictwo sakralne architektury średniowiecznej

  W czasie trwania gotyku najczęściej budowane były kościoły w oparciu o plan bazyliki składającej się z trzech naw, chociaż zachowały się także liczne przykłady, gdzie zastosowanie znajdują rozwiązania czysto halowe. […]

  continue reading →
   
 • Budownictwo świeckie architektury średniowiecznej

  Budownictwo świeckie architektury średniowiecznej

  W czasie gotyku największą uwagę w przypadku budynków i zabudowań świeckich przywiązywano przede wszystkim do wzmocnień fortyfikacji obronnych, tak aby mogły one wytrzymać natarcia coraz bardziej skomplikowanych i zawiłych maszyn […]

  continue reading →
   
 • Charakterystyka architektury średniowiecznej

  Charakterystyka architektury średniowiecznej

  Gotyk posiadać będzie szeroką gamę charakterystycznych dla siebie cech, gdzie rozróżnić będzie trzeba jednak budownictwo sakralne oraz świeckie. Mimo wszystko ten pierwszy typ budownictwa, budownictwa sakralnego, cały czas cieszy się […]

  continue reading →
   
 • Style architektury średniowiecznej

  Style architektury średniowiecznej

  W czasie średniowiecza powstały i spopularyzowały się trzy oddzielne style jeśli chodzi o budowanie i projektowanie obiektów, przede wszystkim tych sakralnych. Wyróżnić możemy następujące po sobie, a mianowicie architekturę przedromańską, […]

  continue reading →