Główne założenia modernizmu

Architekci modernizmu zakładali przede wszystkim, że o pięknie danego budynku stanowi przede wszystkim jego funkcjonalność, a w każdym razie przede wszystkim to czy spełnione zostały podstawowe wymagania co do funkcjonalności obiektu. Jednym z naczelnych haseł modernizmu była słynna maksyma jednego z anglojęzycznych architektów według której forma wynika z funkcji, czy też forma następuje po funkcji. Nowoczesny ruch w architekturze z całą pewnością nie może być zaliczony do jednolitego zjawiska i nie posiadał on także jednoznacznej ideologii. W obrębie modernistycznym wyróżnić można było kilkadziesiąt różnych prądów oraz koncepcji tworzenia nowej i świeżej architektury. Same rozgraniczenia pomiędzy tymi prądami są niejasnymi i czasami różnie, które je odróżniają są bardzo drobne i subtelne. W szerszym znaczeniu pojęcie modernizmu obejmować będzie także tak zwany modernizm romantyczny, czyli architekturę, która skupiać będzie się przede wszystkim na indywidualności danego twórcy. W obrębie poglądów architektonicznych i szeroko rozumianego modernizmu mieścić będzie się jednocześnie sceptyczny humanizm jak i radykalny komunizm. Modernizm zakłada także, że budynek jest jedną i pełną całością i w większości przypadków jego zewnętrzna część jak i wewnętrzna są do siebie dopasowane i spójne, co zmienia się już na przykład w postmodernizmie, który odrzuca taką konieczność.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne