Modernizm

Opierając się o wiedzę encyklopedyczną modernizm zdefiniować będzie można jako swoista grupę specyficznym prądów architektonicznych na świecie, które rozwijały się w pierwszych latach wieku dwudziestego, do jego połowy. Do głównych założeń modernizmu zaliczyć będzie można przede wszystkim chęć całkowitego porzucenia wcześniejszych stylów, które były popularne przez ostatnie dekady ale także od jakiejkolwiek stylizacji. Architektura modernistyczna kierowała się przede wszystkim nowymi metodami twórczymi, gdzie forma, funkcja oraz konstrukcja posiadały o wiele większe i decydujące znaczenie nad istniejącymi uwarunkowaniami materialnymi. Modernizm rozwijał się w większości krajów europejskich i Ameryce, gdzie z resztą został zapoczątkowany, poza tymi obszarami także można zauważyć jego wpływy, będą one już jednak mniejszymi. Jako, że modernizm jest odejściem od dawnych form tak naprawdę trudno będzie wyróżnić w jego przypadku jeden charakterystyczny styl, gdyż jest to szukanie w architekturze czegoś całkowicie nowego oraz odmiennego, z drugiej jednak strony istniało kilka przyjętych zasad, którymi należało się zawsze kierować.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne