Postmodernizm

Mianem postmodernizmu określamy ogół architektonicznych koncepcji z przełomu wieku dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego. Okres ten nastąpił po modernizmie i odcina się całkowicie od jego koncepcji projektowych. Główną różnicę pomiędzy modernizmem, a postmodernizmem stanowić będzie brak awangardowych ambicji, co będzie powodować będzie innymi przedkładanie w architekturze komponowania i kompilowania budynków, a nie poszukiwania czegoś nowego i świeżego, chociaż niektóre z projektów postmodernistycznych także będą bardzo ciekawymi i oryginalnymi. Architektura postmodernizmu cechować będzie się także dodatkowo bardzo dużym pluralizmem i swoją złożonością. Architekci tego czasu twierdzą, że architektura niekoniecznie musi ewoluować z duchem czasu, a być zależną głównie od upodobań inwestora, czy też architekta właśnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne