Rodzaje produkcji

Obecnie możemy wymienić następujące rodzaje produkcji:
Produkcja podstawowa stanowi zasadniczy cel działalności przedsiębiorstwa. Produkcja ta przeznaczona jest na sprzedaż. Dla przykładu produkcją podstawową są obrabiarki w fabryce maszyn, ubrania w zakładach odzieżowych, czekolada w zakładach cukierniczych. Produkcja pomocnicza przeznaczona jest głównie na własne potrzeby. W ramach produkcji pomocniczej wytwarza się narzędzia, energię oraz świadczy usługi dla celów produkcji, np. usługi remontowe.
Produkcja uboczna polega na wykonywaniu wyrobów z odpadów, jakie pozostają w przedsiębiorstwach w wyniku produkcji podstawowej, np. produkcja lalek lub czapek z odpadów materiałów włókienniczych, produkcja pasków z odpadów skóry.
Produkcja kapitałochłonna wymaga dużych nakładów kapitałowych. Do tej produkcji zalicza się wyroby przemysłu środków transportu i elektronicznego oraz produkcję w wysokim stopniu zautomatyzowaną.
Produkcja pracochłonna wymaga dużych nakładów pracy żywej. Do tej produkcji zalicza się wyroby przemysłu wydobywczego i precyzyjnego.
Produkcja materiałochłonną pochłania dużo nakładów materiałowych. Do tej produkcji zalicza się produkcję przemysłu przedmiotów spożycia, np. odzież, wyroby mięsne.
Produkcja energochłonna zużywa dużo energii elektrycznej lub surowców energetycznych. Do tej produkcji zalicza się produkcję metali (szczególnie aluminium), produkcję cementu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne