Ekonomia

Jeśli zastanawiasz się czym w ogóle jest ekonomia to postaram Ci się opisać to w kilkunastu zdaniach tak, abyś mógł mieć obraz tego. Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, zawiera wiedzę o szczególnych rodzajach działalności, oraz informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Problemy te roz¬wiązywane są przez ekonomię w skali mikroekonomicznej i makroekonomicz¬nej. Dzięki mikroekonomii zdobywa się wiedzę o kształtowaniu się cen poszcze¬gólnych produktów na rynku a także o zachowaniu się na nim producentów i kon¬sumentów. Makroekonomia zaś zajmuje się polityką ekonomiczną w skali globa¬lnej. Ekonomia w naszym codziennym życiu jest bardzo ważna. Nieraz musimy podejmować ważne decyzje, dlatego warto wiedzieć co nas może spotkać. Wiedza ekonomiczna przydaje się przy bardzo wielu okazjach, chociażby przy prostym zakupie mebli. Musimy ocenić czy nam się opłaca, czy warto pojechać kilkaset kilometrów dalej by zaoszczędzić tylko przysłowiowe parę groszy. Może opłaca się bardziej zakup u siebie na miejscu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne