Początki modernizmu modernizmu

Modernizm jako nurt w architekturze nie posiadał jednego źródła, ale już od samego początku rozwijał się całkowicie niezależnie i torował całkowicie różne nowego drogi w poszczególnych krajach europy oraz ameryki. Między innymi w wielkiej Brytanii rozwijał się ruch, który cały czas dążył do powiązania z sobą różnych dziedzin sztuki oraz rzemiosła właśnie przy wykorzystaniu architektury. Wywarł on między innymi bardzo duży wpływ na liczne debaty dotyczące architektury w miastach europejskich, z czasem jednak zamarł, w czasie dwudziestolecia międzywojennego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne